Wonder Extraescolars

MARE DE DÉU DE LA MUNTANYA (Esparreguera)

MULTIESPORTS:

Conjunt d’esports variats. Cada mes practicarem un esport diferent per incentivar l’alumnat i que sigui d’allò més divertit: tennis taula, bàsquet, futbol, volei, ioga i expressió…

LEVEL UP:

Activitats en anglès dinàmiques i divertides

BALLEM:

Conjunt de balls variats. Cada mes practicarem un ball diferent. Coreografies i molta diversió es barrejaran en estils de ball com: Hip hop, balls moderns, funky, llatins, jazz…

HI HAVIA UNA VEGADA:

Extraescolar adreçada a millorar la comprensió lectora i lectoescriptura a través del conte

PETITS CIENTÍFICS:

Extraescolar de ciència i experiments.

MATES/ LLENGUA:

Activitats de matemàtiques i llengua. Raonament i lectura mitjançant activitats divertides i dinàmiques.

Vídeo explicatiu de com registrar-se

Con la inscripción a las extraescolares, autorizo a que el menor participe en las extraescolares Wonder y al centro a utilizar el material gráfico (fotos, videos, etc) derivado de las actividades en las que participa.

Autorizo el tratamiento de sus datos personales para enviar información sobre nuestros servicios y actividades relacionados directamente con los servicios ofrecidos.
Información básica de protección de datos:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) le informamos que los datos consignados en este documento serán incorporados al tratamiento. Presto el consentimiento para que mis datos puedan ser tratados para la finalidad mencionada.